Viziunea noastră despre calitate

Considerăm că succesul nostru depinde de înțelegerea necesităților clienților, persoane fizice sau juridice și de asigurarea satisfacției maxime a acestora. Apreciem că acest obiectiv poate fi realizat numai prin implicarea noastră deplină și asigurarea resurselor și mijloacelor tehnice necesare pentru realizarea acestui deziderat. Toate lucrările și serviciile oferite vor fi la nivelul așteptărilor clienților, respectand normativele de sănatate și securitate în muncă. Asigurarea, dezvoltarea și menținerea la înalte nivele a calității serviciilor noastre, se realizează prin dotare cu aparatură profesională, prin instruire continuă, respectind procedurile specificate în normativele naționale și internaționale.

Declăram ca țintă de interes vital, oferirea în cel mai scurt timp a celor mai bune servicii clienților noștrii. Cel mai puternic mod de atragere a clientilor o constituie mentalitatea flexibilă de rezolvare a problemelor, de identificare a soluțiilor celor mai optime de proiectare, evaluare și detecție, care să nu afecteze clienții și să nu implice costuri suplimentare nejustificate.

„Cu noi detectezi ce nu poți să vezi”

Prin Termografie în infraroșu se înțelege vizualizarea radiației termice a unui obiect folosind o cameră care permite detecția undelor în infraroșu emise de către orice obiect cu temperatura mai mare decat zero absolut.

Distribuția superficială a căldurii corpurilor este vizualizată într-o gamă alocată de culori similară curcubeului sau o scală de gris. Se asociază temperaturilor ridicate culori de alb, galben, orange, roșu, iar pentru cele scazute : albastru, violet, indigo, negru.

Tehnologia detecției în infraroșu este complet nedistructivă, fără radiații letale, fără contact direct cu obiectele studiate, înregistrările fiind efectuate în timp real.

EXPERIENȚĂ, CALITATE,
COMPETENȚĂ

Cu ce ne ocupăm

* TERMOGRAFIE CLĂDIRI ȘI INSTALAȚII AFERENTE - (cf. EN13829)

Detectăm starea și structura izolației anvelopei cladirilor, infiltrații de apă sau aer, defecte ale instalatiilor de apă și încălzire, colmatări sau spargeri în circuitele de incălzire în pardoseală sau pereți, ineficiența sistemelor de aer condiționat, scăpări și pierderi ale sistemelor de ventilație. - Verificăm și atestăm etanșeitate la case pasive - BLOWER DOOR TEST (cf. EN13829).

* TERMOGRAFIE SISTEME INDUSTRIALE - MENTENANȚĂ PREDICTIVĂ

Detactarea suprasarcinilor la tablourile și instalațiile electrice, detectarea nealinierii cuplajelor mecanice, centrarea transportoarelor cu benzi sau curele de cauciuc, precum și în aplicațiile în care frecarea generează căldură. Detecția și evaluarea corectă a zonelor calde reduce uzura prematură a tuturor componentelor acestor sisteme.

* TESTE DE ETANȘEITATE CAMERE CU REGIM SPECIAL - (Cf. ISO 14520 - 1, NFPA 2001)

Verificăm și atestăm etanșeitatea incintelor dotate cu instalații de stingere a incendiilor prin inundare cu gaze de tip agenți inhibitori - FIRE INTEGRITY TEST (autorizare internațională).

* TESTĂRI MICROCLIMAT ȘI FACT. DE MEDIU INT.

Verificăm cu aparatură de înaltă performanță parametrii de comfort termic, umiditate, luminozitate, nivel sonor (hărți de zgomot), calitatea aerului, CO2, CO, O2, particule praf, prezență formaldehidă și COV, nivele de radiații alfa, beta, gama, electromagnetice etc.

* PERFORMANȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR (CPE, Raport de audit)

Întocmim certificate de performanță energetică, rapoarte de audit energetic și studii privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată (surse regenerabile), în funcție de fezabilitatea acestora pentru apartamente, clădiri rezidențiale, spații comerciale și de depozitare, hale industriale, clădiri publice etc.